tuyển dụng va

Mô tả Công việc

 

 

  • Mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng mới cho công ty

  • Lập kế hoạch kinh doanh, tìm hiểu nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  • Nỗ lực đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng
  • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn