Hỗ Trợ Khách Hàng Từ Xa Qua Ultraview

1. Tải Phần Mềm Ultraview Về Máy Theo Link Dưới:
 
https://ultraviewer.net/vi/download.html
 
Chọn Như Hình:
 
 
hỗ trợ từ xa
 
 
2. Sau khi Download Xong Click Run Cài Đặt Phần Mềm Vào Máy
 
 
ho trợ từ xa
 
 
 
Tiếp Theo Chon Next Như Hình Dưới
 
 
 
hỗ trợ từ xa
 
 
 
Tiếp Theo Chon Intall Như Hình Dưới
 
 
 
hỗ trợ từ xa
 
 
 
Quá trình cài đặt hoàn tất bấm Finish
 
 
 
hỗ trợ từ xa
 
 
 
Sau khi cài đặt xong icon Phần Mềm Ultraview Nằm Ngoài Desktop >>> Click mở khởi chạy phần mềm
 
 
 
 
 
Giao diện phần mềm hiện ra như hình dưới >>> Bạn cung cấp ID Và mẫu khẩu (trong khung màu đỏ) Cho kỹ thuật Laptop NaNo >>> Để Kết nối máy hỗ trợ từ xa cho bạn.
 
 
hỗ trợ từ xa
 
 
 
*Lưu ý: Nếu bạn mở phần mềm lên mà không thấy xuất hiện mã code ID và mật khẫu >>> Nguyên nhân do máy bạn chưa kết nối internet